– Cần Thơ. Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng 150.000 đồng tại Ninh Kiều – Cần Thơ. Còn lại phí vận chuyển 18.000 đồng.

– Toàn quốc. Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng 450.000 đồng. Đơn hàng 250.000 đồng phí vận chuyển 18.000 đồng, còn lại là 30.000 đồng.